“We hebben veel geleerd in een korte tijd op een leuke manier!”

Wat zijn de belangrijkste elementen die je vandaag hebt geleerd?

Lees hieronder wat managementteamleden zeiden:

  • “Vertrouwen is de basis van ieder team.”
  • “Dat er wel een mooie uitkomst uit het prisonner’s dilemma mogelijk is. De rol van tijd.”
  • “Dat niet uitgesproken gevoelens soms breder leven, maar dat veel mensen binnen het team toch een andere perceptie hebben.”
  • “Hoe vorm je een goed draaiend team, wat zijn valkuilen, welke rollen heb je nodig binnen een team.”
  • “Inzicht in het functioneren van het team.”
  • “Op welke manier een goed team kan ontstaat en waar op gelet moet worden bij het samenstellen van een team.”
  • “Dat er meer in een team kan zitten dan op het eerste oog gezien wordt.”

 Management Team Rotterdam