“Tijdens deze sessie oefenden we alle gesprekstactieken, waardoor jij als persoon kon ontdekken welke gesprekstactiek of beïnvloedingstrategie voor jou het meest effectief is!”

Wat zijn de belangrijkste elementen die je vandaag geleerd hebt?

Lees hieronder wat deelnemers aan deze workshop zeiden:

 • “Theoretische achtergrond die op een praktische manier is toe te passen.”
 • “Verschillende gesprekstechnieken die goed toepasbaar zijn.”
 • “Wat mij wel en niet ligt en hoe dat voelt. Heel interessante zelfkennis!”
 • “Wat de verschillende beïnvloedingstactieken zijn, welke bij je passen en op welke verbetering te halen valt; aangezien je zelf vaak dezelfde technieken blijft toepassen is het goed om nu andere technieken te oefenen om zo je kwaliteiten te verbreden.”
 • “Inzichten die ik heb gekregen tijdens de oefeningen.”
 • “Wat tactieken inhouden, wat wel niet bij mij past, hoe technieken elkaar beïnvloeden.”
 • “Het toepassen van beïnvloedingstactieken in praktiSche situaties.”
 • “Dat ik mezelf anders gedraag op professioneel en persooonlijk vlak.”
 • “Eerst eigen macht in kaart brengen, anders beinvloeden onmogelijk.”
 • “Welke verschillende stijlen/technieken er zijn en op welke manieren je ze kunt toepassen.”
 • “Wat mijn sterke en minder sterke punten zijn.”

Deelnemers UniPartners